อโกรเมด
agromed.co.th
อโกรเมดยาสัตว์
ขายยาสัตว์ ผลิตยาสัตว์ อาหารสัตว์
agromed
ขายยาสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ รูปภาพ ข่าวสารสัตว์ บทความเกี่ยวกับสัตว์ บริษัทอโกรเมด อโกรเมด
agromed
สินค้ายาสัตว์ขายดี
คลีนฟาร์ม
อโกรมิกซ์ พรีสตาร์ทเตอร์ / สตาร์ทเตอร์
โปรไซม์ เอ็กซ์พี
ไซคลอซอล 200 แอล เอ
ท็อกซี่-นิล พลัส ดราย
ยาสัตว์ขายดี
ยาสัตว์
ข่าวยาสัตว์
กรมควบคุมโรค เผยไทยยังไม่พบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่พบในสุกรของจีน

         นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีที่ศูนย์ควบคุมป้องกันโรค (CDC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชื่อ G4 EA H1N1 (G4) ในสุกร ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับเชื้อไวรัส H1N1 2009 ที่เคยก่อโรคระบาดใหญ่เมื่อปี 2552 จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าเชื้อไวรัส G4 มีความสามารถในการแพร่ระบาด อีกทั้งทางสาธารณรัฐประชาชนจีนยังพบว่าเชื้อไวรัสชนิดใหม่นี้มีโอกาสที่จะปรับตัวและอาจแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน ก่อให้เกิดโรคระบาดได้ในอนาคต

          ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคและมีการสุ่มหาเชื้อในภาคปศุสัตว์มาโดยตลอด ยังไม่พบเชื้อ G4 ในสุกรภายในประเทศไทย รวมถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อ G4 จากสัตว์สู่คน จึงยังไม่น่าเป็นกังวล

          อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรคมีความห่วงใยประชาชน จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์จากสุกรที่สะอาด จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน โดยสังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" บริโภคอาหารปรุงสุกพร้อมรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเองและรักษาความสะอาดอยู่เสมอเมื่อจำเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์มีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

          อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทย ที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค มีมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งเป็นการร่วมมือและประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคสุขภาพคนโดยกรมควบคุมโรค ภาคสุขภาพสัตว์โดยกรมปศุสัตว์ และภาคสุขภาพสัตว์ป่าโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเน้นการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำอย่างเข้มแข็ง

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) 01-07-2020

 
 
บริษัท อโกรเมด จำกัด 283 - 285 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. (02) 809-7254-9 โทรสาร. (02) 809-7260
AGROMED CO., LTD. 283 – 285 PETCHKASEM ROAD , NONGKANGPLU , NONGKEAM , BANGKOK 10160 E-mail : support@agromed.co.th
Copy All Right Reserved 2012 By. agromed.co.th
Creator By cw.in.th