อโกรเมด
agromed.co.th
อโกรเมดยาสัตว์
ขายยาสัตว์ ผลิตยาสัตว์ อาหารสัตว์
agromed
ขายยาสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ รูปภาพ ข่าวสารสัตว์ บทความเกี่ยวกับสัตว์ บริษัทอโกรเมด อโกรเมด
agromed
สินค้ายาสัตว์ขายดี
คลีนฟาร์ม
อโกรมิกซ์ พรีสตาร์ทเตอร์ / สตาร์ทเตอร์
โปรไซม์ เอ็กซ์พี
ไซคลอซอล 200 แอล เอ
ท็อกซี่-นิล พลัส ดราย
ยาสัตว์ขายดี
ยาสัตว์
ข่าวยาสัตว์
อนุมัติงบฯกลาง 824 ล้าน สกัดอหิวาต์แอฟริกา-ลัมปีสกิน

ครม.อนุมัติงบฯกลาง 824 ล้านบาท จัดการโรคระบาดในสัตว์ เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) วงเงิน 140 ล้านบาท และเพื่อควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          น.ส.รัชดากล่าวว่า การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า วงเงิน 140 ล้านบาท ใช้เป็นค่าชดเชยสุกรที่ถูกทำลาย ซึ่งเป็นสุกรที่เข้าข่ายเสี่ยงเป็นโรค โดยผลตรวจเลือดสุกรที่ถูกทำลายนั้นไม่พบการติดเชื้อโรค ASF แต่อย่างใด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัย และทำลายเชื้อโรคหรือซากสัตว์

          ในภาพรวมสถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน มีการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งพบการระบาดในทวีปเอเชียครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อปลายปี 2561 และล่าสุดเมื่อต้นปี 2564 พบการระบาดในประเทศมาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา เป็นต้น แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบฯกลางปี 2563 จำนวน 523 ล้านบาท และงบฯกลางปี 2564 จำนวน 279 ล้านบาท

          น.ส.รัชดากล่าวว่า การควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 5 ล้านโดส เพิ่มเติมจากที่นำเข้าก่อนหน้านี้ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อรักษาและฟื้นฟูบำรุงสุขภาพโคกระบือ 200,000 ตัว และ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ สำหรับการเก็บตัวอย่างฉีดวัคซีนและรักษา

          น.ส.รัชดากล่าวว่า เนื่องจากโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ เป็นโรคอุบัติใหม่ในไทย จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ขณะนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จากพืช คาดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ จะมีการรายงานผลการพัฒนาวัคซีนจากพืชอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะถือเป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีนจากพืชสำหรับการป้องกันโรคอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 06-07-2021

 
 
บริษัท อโกรเมด จำกัด 283 - 285 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. (02) 809-7254-9 โทรสาร. (02) 809-7260
AGROMED CO., LTD. 283 – 285 PETCHKASEM ROAD , NONGKANGPLU , NONGKEAM , BANGKOK 10160 E-mail : support@agromed.co.th
Copy All Right Reserved 2012 By. agromed.co.th
Creator By cw.in.th