อโกรเมด
agromed.co.th
อโกรเมดยาสัตว์
ขายยาสัตว์ ผลิตยาสัตว์ อาหารสัตว์
agromed
ขายยาสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ รูปภาพ ข่าวสารสัตว์ บทความเกี่ยวกับสัตว์ บริษัทอโกรเมด อโกรเมด
agromed
สินค้ายาสัตว์ขายดี
เตตร้าเวท แอร์โรซอล
ออล มอร์
ราดาร์ พรีมิกซ์ สูตรสำหรับหมูพันธุ์
ยาสัตว์ขายดี
ยาสัตว์
ข่าวยาสัตว์
ยึดหมูแปรรูปติดโรคอหิวาห์ฯ 66 ตัวอย่างลอบเข้าไทย รมช.เกษตรฯลงพื้นที่เข้มชายแดนสระแก้ว

สระแก้ว – รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ตรวจเข้มมาตรการป้องกันการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เป็นวาระแห่งชาติ ระบุ เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ฯ ตรวจยึดลักลอบนำเข้าสุกรแปรรูปติดโรคฯ เข้าไทยถึง 66 ตัวอย่าง

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด และด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายหลังเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง การห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้ามาในประเทศไทยโดยเด็ดขาด และมอบนโยบายการปฏิบัติเฝ้าระวังในสุกรพื้นที่ชายแดน ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ

          นายลักษณ์ เปิดเผยด้วยว่า โรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค อีกทั้งเชื้อโรคสามารถทนทานอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูงมาก และสุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต และสุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100% ขณะที่การระบาดของโรค ASF ยังไม่สามารถควบคุมได้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศจีนพบ 113 ครั้งใน 28 จังหวัด มองโกเลีย 10 ครั้งใน 6 จังหวัด เวียดนาม 221 ครั้งใน 18 จังหวัด ล่าสุด ได้มีการระบาดที่จังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะระบาดเข้าสู่ไทยได้ ทั้งจากการลักลอบนำผลิตภัณฑ์สุกรติดตัวมาของนักท่องเที่ยวหรือแรงงานต่างด้าว ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดจับกุมการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์สุกรที่นักท่องเที่ยวนำมาบริโภคอย่างต่อเนื่อง

          “ตั้งแต่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่จีน ล่าสุด พบการลักลอบนำผลิตภัณฑ์สุกร เช่น กุนเชียง แหนม เบคอน และซากสุกรผ่านช่องทางนำเข้าชายแดนที่มีระยะทางยาว ซึ่งจากการตรวจยึดจำนวนกว่า 4,700 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อโรคและสารพันธุกรรมที่สามารถแพร่ระบาดของโรค ASF ถึง 66 ตัวอย่าง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะระบาดในประเทศไทยได้ด้วย จากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งออกสุกรและอาหารสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย” นายลักษณ์กล่าว

          สพ.ญ.ณัฐกานต์ คุรุพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ระบุว่า เชื้อโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever สามารถทนความร้อนได้สูงมาก การปรุงอาหารแค่พอสุกทั่วไปไม่สามารถทำลายเชื้อโรคนี้ได้ จะต้องมีการต้มด้วยความร้อนเกิน 90 องศา ยาวนานถึง 10 ชม.จึงจะสามารถทำลายเชื้อนี้ได้ ดังนั้น หากมีการนำหมูที่ติดโรคมาปรุงอาหารเพื่อบริโภคทั่วไปจะไม่สามารถทำลายเชื้อได้ คนบริโภคเข้าไปจะไม่เป็นอะไร แต่หากเศษอาหารเหลือและถูกนำไปทิ้งหรือนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสุกรต่อ สุกรในคอกนั้น ๆ จะติดโรคทั้งหมดและระบาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสุกรทุกชนิดเข้ามายังประเทศไทย

          สพ.ญ.ณัฐกานต์ ระบุอีกว่า กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติแผนงานนำสุนัขดมกลิ่น เข้าตรวจสอบที่บริเวณด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และร่วมปฏิบัติงานกับสารวัตรด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องโรคอหิวาห์แอฟริกันในสุกร ตั้งแต่วันที่ 16-17 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า สามารถทำการอายัดซากสัตว์ อาทิ เนื้อโคตากแห้ง จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 0.5 ก.ก. ,กุนเชียงเนื้อสุกร จำนวน 2 ห่อ น.น. 1.8 ก.ก. ,เนื้อสุกร จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ,ไส้กรอกสุกร จำนวน 3 ห่อ น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม, ไส้กรอกโค จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 2 กิโลกรัม, ขาวัว จำนวน 4 ขา น้ำหนัก 10 กิโลกรัม, และไก่สด จำนวน 2 ตัว น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม ซึ่งของกลางทั้งหมดจะส่งมอบให้ด่านกักกันสัตว์สระแก้วดำเนินการตามระเบียบการดำเนินการกับของกลางที่สงสัยว่า จะเป็นพาหะของโรคระบาดสำหรับตรวจสอบและทำลายต่อไป

          ทางด้าน นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2 (ภาคตะวันออก) กล่าวว่า สำหรับด่านกักกันสัตว์สระแก้วได้รับนโยบายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของจังหวัดสระแก้วที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการเผชิญเหตุการณ์ระบาด ,ระยะเผชิญเหตุการณ์ระบาด และระยะหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด โดยที่ผ่านมาได้บูรณาการทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงทหาร ตำรวจ ตามแนวชายแดน ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสุกร ซากสุกร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสุกร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้าปศุสัตว์และยานพาหนะอื่นๆ ตรวจยึดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสุกรที่ติดตัวมากับชาวกัมพูชาหรือนักท่องเที่ยวเพื่อทำลาย

          นายวิบูลย์ กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัตถุดิบจากอาหารสัตว์ที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่เกิดการระบาดของโรค รวมทั้งจัดชุดเฉพาะกิจออกลาดตระเวนหาข่าว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อกระจายเสียง แจ้งเตือนห้ามนำเข้าสุกร ซากสุกร หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสุกร และร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและเทศบาลตำบลคลองหาด ก่อสร้างโรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกา ตลอดจนการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตามแนวชายแดนทุกราย ให้เข้มงวด เฝ้าระวังป้องกันโรคตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดต่อไป และขอยืนยันว่า ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและประเทศไทย ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

          อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายกับผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในจังหวัดสระแก้วกว่า 200 คน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดในประเทศไทย ที่โรงแรมสเตชั่นวัน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด้วย

ที่มา : 77 ข่าวเด็ด 19-04-2019

 
 
บริษัท อโกรเมด จำกัด 283 - 285 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. (02) 809-7254-9 โทรสาร. (02) 809-7260
AGROMED CO., LTD. 283 – 285 PETCHKASEM ROAD , NONGKANGPLU , NONGKEAM , BANGKOK 10160 E-mail : support@agromed.co.th
Copy All Right Reserved 2012 By. agromed.co.th
Creator By cw.in.th