อโกรเมด
agromed.co.th
อโกรเมดยาสัตว์
ขายยาสัตว์ ผลิตยาสัตว์ อาหารสัตว์
agromed
ขายยาสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ รูปภาพ ข่าวสารสัตว์ บทความเกี่ยวกับสัตว์ บริษัทอโกรเมด อโกรเมด
agromed
สินค้ายาสัตว์ขายดี
คลีนฟาร์ม
อโกรมิกซ์ พรีสตาร์ทเตอร์ / สตาร์ทเตอร์
โปรไซม์ เอ็กซ์พี
ไซคลอซอล 200 แอล เอ
ท็อกซี่-นิล พลัส ดราย
ยาสัตว์ขายดี
ยาสัตว์
ไอเวอร์เมคตา พรีมิกซ์

ยาถ่ายพยาธิประสิทธิภาพสูง  ชนิดผสมอาหาร

ส่วนประกอบ

ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย

ไอเวอร์เม็คติน               6      กรัม

สรรพคุณ

สำหรับสุกรใช้รักษาและควบคุมพยาธิภายในและภายนอกชนิดต่างๆ ได้แก่

•     พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหา (Gastrointestinal roundworms)

              - ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 4 ของ Ascaris suum

              - ตัวเต็มวัย ของ Ascarops strongylina,

              - ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 4 ของ Hyostrongylus rubidus

              - ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 4 ของ Oesophagostomum spp.

•     พยาธิในไต (Kidney worms)

             - ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 4 ของ Stephanurus dentatus

•     พยาธิในปอด (Iung worms)

            - ตัวเต็มวัยของ Metastrongylus spp.

•     เหา (Lice) : Haematopinus suis,
•     ไรขี้เรื้อน (Mange mites) : Sarcoptes scabiei var. suis
 
วิธีการใช้

ใช้ IVERMEXTA Premix ในขนาด 333.33 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตันเป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกัน

ระยะหยุดยา

•   สุกร : หยุดยานี้อย่างน้อย 5 วัน ก่อนส่งสุกรเข้าโรงฆ่าเพื่อบริโภค
 
ขนาดบรรจุ  

กล่อง 5 กิโลกรัม  (15 ซอง x 333.33 กรัม)

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้งและอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

ผู้ผลิต

บริษัท เบสซี่ แอรอน จำกัด

รูปภาพยา
ไอเวอร์เมคตา พรีมิกซ์
 
 
 
 
บริษัท อโกรเมด จำกัด 283 - 285 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. (02) 809-7254-9 โทรสาร. (02) 809-7260
AGROMED CO., LTD. 283 – 285 PETCHKASEM ROAD , NONGKANGPLU , NONGKEAM , BANGKOK 10160 E-mail : support@agromed.co.th
Copy All Right Reserved 2012 By. agromed.co.th
Creator By cw.in.th