อโกรเมด
agromed.co.th
อโกรเมดยาสัตว์
ขายยาสัตว์ ผลิตยาสัตว์ อาหารสัตว์
agromed
ขายยาสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ รูปภาพ ข่าวสารสัตว์ บทความเกี่ยวกับสัตว์ บริษัทอโกรเมด อโกรเมด
agromed
สินค้ายาสัตว์ขายดี
คลีนฟาร์ม
อโกรมิกซ์ พรีสตาร์ทเตอร์ / สตาร์ทเตอร์
โปรไซม์ เอ็กซ์พี
ไซคลอซอล 200 แอล เอ
ท็อกซี่-นิล พลัส ดราย
ยาสัตว์ขายดี
ยาสัตว์
ฟีเบนโธล 40
ยาถ่ายพยาธิภายใน ชนิดผสมอาหาร ประสิทธิภาพสูง ฆ่าได้ทังพยาธิตัวอ่อน พยาธิตัวแก่ และไข่พยาธิ
 
ส่วนประกอบ
ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย
Febendazole        40      กรัม         
สรรพคุณ
เป็นยาถ่ายพยาธิในกลุ่มเบนซ์อิมิดาโซล (benzimidazoles) ผงละเอียด สีขาว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดตัวอ่อนและตัวแก่ รวมทั้งไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะในสุกร
วิธีการใช้
  • โปรแกรมการควบคุมพยาธิ :
1. สุกรขุน   : ถ่ายพยาธิภายในด้วย FEBENTOLE 40 อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนลงขุน หรืออีกครั้งในช่วงสุกรรุ่น
2. สุกรพันธุ์ : ถ่ายพยาธิภายในด้วย FEBENTOLE 40 ทุก 4 เดือน 
                : ฆ่าพยาธิภายนอก (ไรขี้เรื้อน) ด้วย ไอเวอร์เมคติน (ชนิดฉีดหรือผสมอาหาร) ทุก 4 เดือน
                : พ่นยาฆ่าพยาธิภายนอก (ไรขี้เรื้อน , เหา) ด้วยยากลุ่ม Cypermethrin ทุกเดือน
  • ขนาดและวิธีการใช้ :
1. สุกรพ่อ-แม่พันธุ์  :   ใช้ FEBENTOLE 40  ขนาด 1 กก. ต่อ
                              อาหารสัตว์ 1,000 กก. กินติดต่อกัน 10 - 14 วัน
2. สุกรเล็ก            :   ใช้ FEBENTOLE 40  ขนาด 1 กก. ต่อ
                              อาหารสัตว์ 1,000 กก. กินติดต่อกัน 10 วัน
3. สุกรรุ่น              :   ใช้ FEBENTOLE 40  ขนาด 1 กก. ต่อ
                              อาหารสัตว์ 1,000 กก. กินติดต่อกัน 10 - 14 วัน
4. ไก่ไข่               :   ใช้ FEBENTOLE 40  ขนาด 1 กก. ต่อ
                              อาหารสัตว์ 1,000 กก. กินติดต่อกัน 3 - 5 วัน

ขนาดบรรจุ

ถุง 10 กิโลกรัม

ผู้ผลิต

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด 

รูปภาพยา
ฟีเบนโธล 40
 
 
 
 
บริษัท อโกรเมด จำกัด 283 - 285 ถ. เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. (02) 809-7254-9 โทรสาร. (02) 809-7260
AGROMED CO., LTD. 283 – 285 PETCHKASEM ROAD , NONGKANGPLU , NONGKEAM , BANGKOK 10160 E-mail : support@agromed.co.th
Copy All Right Reserved 2012 By. agromed.co.th
Creator By cw.in.th